Jump to content


Türk Silahlı Kuvvetleri Zırhlı Birlikleri ve Geçmişi

tsk zırhlı birlikler geçmişi

 • This topic is locked This topic is locked
45 replies to this topic

Ufuko #1 Posted 23 July 2012 - 11:35 PM

  Second Lieutenant

 • Beta Tester
 • 13862 battles
 • 1,060
 • Member since:
  03-18-2011

*
POPULAR


Posted Image

Türk Silahlı Kuvvetleri Zırhlı Birlikleri ve Geçmişi

İlk Adımlar...

Zırhlı araçlar Türk Ordusuna ilk kez 1928 yılında Fransa'dan satın alınan ve Maltepe'deki Piyade Atış Okuluna verilen Renault FT-17 tankı ile girmiştir.

FT-17

http://warfront.ucoz...enault_FT17.jpg

1932 yılında Sovyetler Birliği'nden 4 adet T-26, 1 adet T-27 tanketi ve 1 adet T-35 yüzücü tankı Cumhuriyetin 10. yılı kutlaması armağanı olarak verilmiştir.


T-26
Posted Image

T-27
Posted Image

T-35
Posted Image

1934 yılında ilk muharip tank birliği Lüleburgaz'da Tank Taburu olarak kurulmuştur. 1934 yılında Binbaşı Tahsin Yazıcı'nın komutanlığında bulunan Tank Taburu için Sovyetler Birliği'nden 64 adet T-26 tankı ile 34 adet BA-6 ve BA-3 satın alınmıştır.

BA-6
Posted Image

BA-3
Posted Image

1937 yılında ilk Zırhlı Tugay, Lüleburgaz'da kuruldu.


II. Dünya Savaşı

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması yaptı. Tank Alayı kurmak için Fransa ve İngiltere'den tank alımı için karar verildi. Fransa'dan 100 adetRenault R35 tankı (10 tonluk, 37 mm çapında topa sahip) ile Birleşik Krallık'tan 16 adet Vickers 6-Ton(1x12.7 ve 1x7.7 mm makineli tüfeke sahip) alındı. Bu yeni tanklarla 1940 yılında Lüleburgaz'da ilk Tank Alayı kuruldu.

Renault R35
Posted Image

Vickers 6-Ton
Posted Image

1942'de Lüleburgaz'daki Zırhlı Tugay Davutpaşa'ya nakledildi. Aynı tarihte fazla arıza yapmaya başlayan ve teknolojik ömürünü dolduran T-26 tankları hizmet dışı bırakıldı.

1943 yılında Birleşik Krallık ve ABD'nin verdikleri malzemelerle Niğde ve Selimiye'de iki zırhlı tugay oluşturuldu. Davutpaşa'daki zırhlı tugay ise 3ncü Zırhlı Tugay oldu.

1943'de Zırhlı Birliklere verilen araçlar: ABD menşeili 25 adet M4 Sherman ve 220 adet M3 Stuart tankı ile Birleşik Krallık menşeili 180 Valentine tank, 150 Mk VI hafif tank, Daimler Scout lastik tekerlikli zırhlı keşif aracı, Bishop Kundağı Motorlu Obüs ve 60 Bren Gun Carrier  zırhlı araçlardan oluşmaktadır.

M4 Sherman
Posted Image

M3 Stuart
Posted Image

Valentine tank
Posted Image

Mk VI
Posted Image

Daimler Scout
Posted Image

Bishop Kundağı Motorlu Obüs
Posted Image

Bren Gun Carrier
Posted Image

1943'de Türkiye 56 adet (22 tanesi Türkiye'ye ulaştı) Alman Panzerkampfwagen III Ausf N ve 15 tanePanzerkampfwagen IV Ausf G tankı sipariş etti.

PzKampfwagen III Ausf N
Posted Image

PzKampfwagen IV Ausf G
Posted Image

1944'de Davutpaşa'daki tugay, Zırhlı Tümen haline getirildi. Zırhlı Tugaylarda ilk Piyade Birliği, 1946 yılında bindirilmiş tabur halinde teşekkül etti.

Türkiye'ye verilen bütün araçlar ve malzemeler %80 itibariyle kullanılmış, harp görmüş ve umumi bir revizyondan geçirildikten sonra Türk ordusuna teslim edilmişti. Türk ordusuna verilen bu yıpranmış tanklar, Türk tankçılarının gayretleriyle uzun bir süre hizmet gördüler. İkinci Dünya Savaşı'nda alınan M4 Sherman, M3 Stuart ve Pzkpfw IV 1950'li yıllarında envanterden çıkarıldı.


İlk Milli Tank Projesi

1943'de şasisi Kırıkkale'de yapılan ve bir Ford motoru ile mücehhez Türk yapısı bir tankın tecrübeleri yapıldı. Fakat Türk endüstrinin yetersizliği nedeniyle bu tecrübe başarısızlıkla sonuçlandı.


Soğuk Savaş Dönemi

1947 yılına dek Türk Zırhlı Birlikleri muayyen bir tank tipine sahip olamadı. O tarihe kadar Türk zırhlı birlikleri bütçeye uygun gelen ve dost devletler tarafından satın alınan ve hibe edilen hafif tankları kullanmıştır.

ABD yardımı ile birlikte Türk Zırhlı Birlikleri standart cins bir tanktan kurulu hale gelebilmiştir.

ABD ilk olarak 114 adet M24 Chaffee hafif tankı ile 222 adet M36 Jackson tank imha edicisi ve 12 adet tank kurtarıcı verdi.

M24 Chaffee
Posted Image

M36 Jackson
Posted Image

1953-1954 yılında M36 tanklarının yerini M47 Patton tankları almaya başladı ve bu tarihte 3 bölüklü Tank Alayları, Tank Taburu haline getirildi. M62 ve M74 kurtarıcıları da M47 tankları ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştır.

M47 Patton
Posted Image

M74
Posted Image

1964 yılı başından itibaren M47 tankları mevcut tank taburlarını teşkil ederken, M48 tankları peyderpey Zırhlı Tugayların Tank Taburları kadrolarına girmeye başlamıştır. 1968 yılında bütün Zırhlı Tugaylar M48 tankları ile kadrolarını tamamlamışlardır. Daha sonra benzin enjektörlü motora sahip olanM48A2C tankları Zırhlı Birliklerde kullanılmıştır.

M48
Posted Image

M48A2C
Posted Image


Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Barış Harekâtın sırasında Türk Kara Kuvvetleri 150-200 M47 ve M48 kullanmıştır.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak gelişmiş ülkelerde kullanılan tankların büyük ilerlemeler kaydetmesine rağmen mevcut tankların teknolojisinin geride kalması; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde modernizasyon ve reorganizasyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu nedenle mevcut M48 ve M48A1tankları 1980 yılından itibaren ABD teknolojisi ve yardım paketi ile M48A5T1 tanklarına , Alman teknolojisi ve yardım paketi ile M48T5 tanklarına dönüştürülmüştür. Modernizasyon çağın ihtiyaçları doğrultusunda devam ettirilerek : stabilizasyon ile termal atış kontrol sistemlerine sahip M48A5T2tankları Zırhlı Birliklere kazandırılmıştır.

M48A5T2

http://desmond.image...jpg&res=landing

1982–1983 yıllarında, Alman askeri dilim yardımları kapsamında zamanın en etkili tankları arasında yer alan 77 adet EMES 12A3 atış kontrol sistemli Leopard 1 A3T1 tankı hibe olarak teslim alınmıştır.

Leopard 1 A3T1
Posted Image


Soğuk Savaş Sonrası


M60A1 ve M60A3 tanklar Türkiye'nin 1991 Körfez Savaşı'nda müttefik güçlere verdiği desteğe karşılık olarak ABD tarafından hibe edilmişlerdir.

Ayrıca Almanya'da Körfez Savaşı'ndan sonra askeri dilim yardımları çerçevesinde yine aynı EMES 12A3 donanımlı 150 adet Leopard 1A3T1, 5 adet standart A3ve 165 adet Leopard 1A1A1 teslim alınmıştır. Zırhlı Birliklerinin Almanya'dan 298 Leopard 2A4tankları,Tugayların emrine verilmiştir.


M60A1
Posted Image

M60A3
Posted Image

Leopard 2A4

http://desmond.image...jpg&res=landing


Milli Tank üretim Projesi(MİTüP)
T-155 Fırtına Obüs Projesi

155mm M-44T ve M-52T K/M obüs modernnizasyon programlarından alınan dersler ışığında, Türk topçusunn taktik ve teknik kulanım konseptleri ve geleceğin muharebe sahası ateş destek ihtiyaçları dikkate alınarak 1995 yılında T-155 Fırtına Modern Obüs Geliştirme Programına başlanmıştır. Program kapsamında tasarım ve prototip üretim çalışmalarına Kara Kuvvetleri Teknik ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı silah ve Mühimmat Şube Müdürlüğü Proje Yönetiminde 1995 yılında başlanan ve azami menzili 30 km olan 155mm/39 kalibre namluya sahip ilk prototip 1997 yılında üretilmiş, ancak daha uzun menzil ihtiyacı neticesinde yeni obüsün 155/52 kalibre silah sistemine sahip olması kararlaştırılmıştır. Kara Kuvvetleri ihtiyacına yönelik olarak 40 km menzilli, 155mm/52 kalibre silah sistemine sahip ikinci prototip obüsün üretimine 2000 yılı içerisinde başlanmıştır. Obüsün gövdeve kule tasarımları ve analizleri modern tasarım programları kullanılarak tamamen bilgisayar ortaminda yapılmıştır. Prototip obüsün gövde, kule ve süspansiyon sistemlerinin üretimi Eylül 2000`de yurtdışından tedarik edilen komponentlerin entegrasyonu ise Aralık 2000`de tamamlanmıştır. Prototip üretim çalışmaları sırasında Türkiye yeni öbüste Alman PzH 2000 obüsünün altsistemlerinin kullanmayı planlamış, ancak Alman Federal Güvenlik Konseyi`nin PzH 2000 obüsünün altsistemlerinin satışına yönelik ihracat lisansını onaylamaması üzerine, söz konusu sistemler Güney Kore`den K9 Thunder tedarik edilmiştir. Prototip obüs, Tek Top-tek Batarya Konsepti`ne uygun olarak at ve gözle(shoot and scoot) prensibine göre tasarlanmıştır.Temmuz 2001 de bazi altsistemlerin (otomatik yükleyici, komple 155mm/52 kalibre silah sistemi) tedarikine yönelik olarak Güney Kore ile Türkiye arasında bir kontrat imzalanmıştır. Halihazırda güç paketi dışında kalan tüm alt sistemler Türkiye'de üretilmektedir.

T-155 Fırtına
http://www.itusozluk...tina_158629.jpgAltay Tank Projesi

MİTüP Altay Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde açılan ihale sonucu Otokar firması tarafından 5 adet prototip tank üretimi kararlaştırılmış olup, Güney Kore K2 Black Panther tankı prototipi üstünde geliştirilecek MKE topu, Aselsan atış kontrol sistemini ve Roketsan zırhını geliştirecektir. Tankta MTU'nun 1500hp lik motoru öngörülmektedir 2013 senesinde orduya ilk teslimat yapılacak ve akabinde seri üretim faaliyetlerine başlanacaktır.

Altay Tank
http://www.paraburad...tank-altay1.jpg

Posted ImageOnlyGoose #2 Posted 24 July 2012 - 02:02 AM

  Staff Sergeant

 • Player
 • 8115 battles
 • 456
 • Member since:
  05-15-2012
Baya uğraşılmış gerçekten. Eline sağlık.

yunusemre1907 #3 Posted 24 July 2012 - 02:41 AM

  Staff Sergeant

 • Player
 • 15064 battles
 • 321
 • [RISEN] RISEN
 • Member since:
  06-03-2012
süper olmuş baştan aşağıya okudum ve anladımki bayağı ezilmişiz birde

Quote

İlk Milli Tank Projesi

1943'de şasisi Kırıkkale'de yapılan ve bir Ford motoru ile mücehhez Türk yapısı bir tankın tecrübeleri yapıldı. Fakat Türk endüstrinin yetersizliği nedeniyle bu tecrübe başarısızlıkla sonuçlandı.


buradaki yetersizliğe pek katılamıyorum çünkü 1961 de de endüstri yetersiz dendiği halde başarıldı ve ilk Türk arabası üretildi ama gel görki 5-10 lt benzin koyulmadı diye seri üretime geçilmedi yani %99.8 başarılmış bişeye kilit vuruldu buda öyle olmuştur büyük ihtimal zorlukların üstüne gitmk yerine olmadı yapamıyoruz diyip bırakmışlardır

Edited by yunusemre1907, 24 July 2012 - 02:42 AM.


batufb94 #4 Posted 24 July 2012 - 03:40 AM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 25099 battles
 • 1,429
 • Member since:
  12-12-2011
Güzel konu + nı verdim :Smile_great:

deviltroll #5 Posted 24 July 2012 - 04:46 PM

  Staff Sergeant

 • Player
 • 3625 battles
 • 326
 • Member since:
  12-10-2011
birazcık vikipediden alıntı yapmışsın gibi ama genede +

Ufuko #6 Posted 24 July 2012 - 04:56 PM

  Second Lieutenant

 • Beta Tester
 • 13862 battles
 • 1,060
 • Member since:
  03-18-2011

View Postdeviltroll, on 24 July 2012 - 04:46 PM, said:

birazcık vikipediden alıntı yapmışsın gibi ama genede +

Doğru wikipediadan alıntı. Zaten böyle bilgileri kaynak olmadan yazamam. Resim ve yazı düzenlemeleri bana ait.

reddistic #7 Posted 24 July 2012 - 05:07 PM

  Corporal

 • Player
 • 60583 battles
 • 170
 • [BABA] BABA
 • Member since:
  07-18-2011
guzel olmus eline sağlık...

bigthunder #8 Posted 24 July 2012 - 07:31 PM

  Major

 • Player
 • 29955 battles
 • 2,711
 • [TURRK] TURRK
 • Member since:
  06-13-2011
türk savunma sanayisine en büyük darbeyi truman yardımları vermiştir bizi ilk dönemlerimizdeki üreticiliğimizi unutturup hazıra alıştırmışlardır.

100 milyon dolar vermişler silah tank vs satmışlar ancak yedek parça ve mühimmatları verdiklerinden pahalı tuttuğu için biz daha fazla para harcar hale geldik isteyen olursa bu konu ile ilgili makale yollayabilirim ilgilenenlere

saRCop #9 Posted 09 August 2012 - 11:53 AM

  Staff Sergeant

 • Player
 • 22012 battles
 • 359
 • [FATIH] FATIH
 • Member since:
  04-15-2011
Güzel derleme ve emek. Eline sağlık.

akuna #10 Posted 09 August 2012 - 12:12 PM

  Colonel

 • Player
 • 24050 battles
 • 3,644
 • Member since:
  02-10-2011
forumlarda buna ihtiyaç vardı gerçekten.

teşekkür ettim.

UberJager #11 Posted 09 August 2012 - 12:26 PM

  Colonel

 • Beta Tester
 • 25980 battles
 • 3,894
 • Member since:
  09-09-2010
Modernize edilen Leopard 2NG ve M60t sabra ları unutmayalım.
Leoprad a4lerin tamamı Ng olcak ve 170 adetde sabramız var.
Edited by UberJager, 09 August 2012 - 12:28 PM.


saRCop #12 Posted 09 August 2012 - 01:00 PM

  Staff Sergeant

 • Player
 • 22012 battles
 • 359
 • [FATIH] FATIH
 • Member since:
  04-15-2011
Evet,Uberjager ve bunlar işte mükemmeller. :)

elektromanyetik #13 Posted 16 August 2012 - 02:03 PM

  Corporal

 • Player
 • 13263 battles
 • 172
 • Member since:
  06-11-2012
ellerineze sağlık güzel olmuş.

StukaTR #14 Posted 29 August 2012 - 09:33 PM

  Private

 • Player
 • 2239 battles
 • 17
 • Member since:
  06-14-2011

View Postyunusemre1907, on 24 July 2012 - 02:41 AM, said:

süper olmuş baştan aşağıya okudum ve anladımki bayağı ezilmişiz birdeburadaki yetersizliğe pek katılamıyorum çünkü 1961 de de endüstri yetersiz dendiği halde başarıldı ve ilk Türk arabası üretildi ama gel görki 5-10 lt benzin koyulmadı diye seri üretime geçilmedi yani %99.8 başarılmış bişeye kilit vuruldu buda öyle olmuştur büyük ihtimal zorlukların üstüne gitmk yerine olmadı yapamıyoruz diyip bırakmışlardır
Bir prototip üretmek ile, prototipi ürüne dönüştürerek seri üretime taşımak farklı şeyler. O yıllarda Türkiye'de bu seri üretimi yapabilecek bir fabrika veya teknoloji yok.

Çalışmanıza bir ekte bulunmak isterim. 1900'lü yılların başında Osmanlı Devleti'nin aldığı Rolls Royce zırhlı arabaları Türk ordusundaki ilk zırhlı araç olarak sayabiliriz sanırım.

Posted Image

İstanbul Harbiye öğrencileri Zırhlı Rolls-Royce ile...

1935 ve 1937 arasında Sovyetler'den alınan 60 adet T-26'yı da ekleyebiliriz listeye.

Edited by StukaTR, 29 August 2012 - 09:44 PM.


AeRoTR #15 Posted 11 September 2012 - 04:54 PM

  Corporal

 • Beta Tester
 • 20425 battles
 • 177
 • Member since:
  08-16-2010
Ellerine sağlık, çok güzel bir paylaşım.

hsn1997 #16 Posted 11 September 2012 - 05:08 PM

  Sergeant

 • Player
 • 2547 battles
 • 253
 • Member since:
  07-02-2012
İlginç ve iç burkucu.20 yıl önce kaç tane ülkeyi defet ama ondan sonra Polonya veya Çekoslavakya gibi ülkelere ancak yetecek bir zıhlı ordun olsun.Çok çabuk gerilemişiz sanki.

Ufuko #17 Posted 11 September 2012 - 05:54 PM

  Second Lieutenant

 • Beta Tester
 • 13862 battles
 • 1,060
 • Member since:
  03-18-2011

View Posthsn1997, on 11 September 2012 - 05:08 PM, said:

İlginç ve iç burkucu.20 yıl önce kaç tane ülkeyi defet ama ondan sonra Polonya veya Çekoslavakya gibi ülkelere ancak yetecek bir zıhlı ordun olsun.Çok çabuk gerilemişiz sanki.

Aslında Almanyadan satın alınan o zamanın en iyi tankı olarak görülen 298 Adet Leopard 2A4 ile "bünyesinde en fazla Leopard 2A4 tankı bulunduran ülke" ünvanını kazanıyoruz ve gücümüz benimseniyor. Tabi sonradan Almanya 2A6 ları tasarlayıp kullanmaya başlıyor ve biz yine teknoloji olarak geri kalmış oluyoruz.

Ufuko #18 Posted 11 September 2012 - 05:56 PM

  Second Lieutenant

 • Beta Tester
 • 13862 battles
 • 1,060
 • Member since:
  03-18-2011

View PostUfuko, on 11 September 2012 - 05:54 PM, said:

Aslında Almanyadan satın alınan o zamanın en iyi tankı olarak görülen 298 Adet Leopard 2A4 ile "bünyesinde en fazla Leopard 2A4 tankı bulunduran ülke" ünvanını kazanıyoruz ve gücümüz benimseniyor. Tabi sonradan Almanda 2A6 ları tasarlayıp kullanmaya başlıyor ve biz yine teknoloji olarak geri kalmış oluyoruz.

İşte son zamanlardada T-155 Fırtına olsun Altay olsun. Öte yandan Kirpi ve Arma gibi zırhlı araçlarlada güçlenmeye başlıyoruz.

Tefeci #19 Posted 11 September 2012 - 06:32 PM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 25957 battles
 • 1,433
 • Member since:
  08-19-2011
ellerine saglik güzel calisma :) hurdalari iyi toplamisik :)  hehe :)

Ufuko #20 Posted 11 September 2012 - 06:54 PM

  Second Lieutenant

 • Beta Tester
 • 13862 battles
 • 1,060
 • Member since:
  03-18-2011

View PostTefeci, on 11 September 2012 - 06:32 PM, said:

ellerine saglik güzel calisma :) hurdalari iyi toplamisik :)  hehe :)

Ne kadar kızsakta zamanında Amerika'nın yardımları bize destek olmuş uzun zamanda Amerikadan tank alımı yapmışız. Ama sonunda görmüşüzki bu Almanlar tanktan anlıyor :) Leopardlara odaklanmışız. Ama gel görki iş kendi tankımızı yapmaya gelince adamlar PzH 2000'in şasisini bile vermemiş :Smile_teethhappy:

Also tagged with tsk, zırhlı, birlikler, geçmişi

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users