Jump to content


Jak funguje spotting a kamufláž


 • Please log in to reply
316 replies to this topic

Silentstalker #1 Posted 26 September 2012 - 10:59 AM

  Lieutenant General

 • Player
 • 16479 battles
 • 7,366
 • Member since:
  04-18-2011

*
POPULAR

Jak funguje spotting systém a maskování?

Původní zdroj: http://wiki.worldoft...nics#Visibility

Spotting

Jak funguje zobrazování ve hře? Ne vše, co se děje v bitvě bude vidět z vaší pozice. Hlavním důvodem omezení viditelnosti ve hře je výkon severu - WG uvádí, že až 30 procent zdrojů serveru padne na výpočty, kdo koho vidí a kdo ne.

Zde je třeba rozlišit tři aspekty zobrazování:

- vzdálenost vykreslování - technické omezení, závislé na vlastnostech 3D enginu a zdrojích. Maximální vzdálenost, kam dohlédnete v BigWorldu je 707m
- vzdálenost pro spotting (odhalení cíle) - maximální vzdálenost, na kterou můžete odhalit cíl, je 445m
- dohled vozidla - specifická vlasnost každého tanku, která se používá při výpočtu spottingu

Pro účely tohoto vlákna zanedbáme vzdálenost vykreslování a vrhneme se rovnou na dohled, spotting a jejich vztah.

Dohled (View Range)

Dohled vozidla je teoretická maximální vzdálenost, na kterou může velitel vozidla vidět. Je závislá na typu věže vozidla, efektivní úrovni výcviku velitele, na tom, zda má velitel skill Recon (Průzkumník?) a radista skill Situational Awareness a také na tom, zda se používá vybavení jako složená optika a binokulár. Sám o sobě je dohled vozidla k ničemu, ale používá se k výpočtu vzdálenosti pro spotting. V patchi 0.7.3 byl maximální dohled vozidla ve hře cca 598m s Pattonem (vycvičená posádka, všechny příslušné skilly, dohled zvyšující vybavení, včetně spotřebního materiálu).

Vzdálenost, na kterou se odhalí cíl (Spotting Range, dále jen spotting)

Spotting je maximální vzdálenost, na kterou odhalíte cíl, pokud je ve vašem zorném poli.

Minimální spotting - cíl uvidíte vždy, pokud se přiblíží na 50 metrů a blíže, bez ohledu na zorné pole. Užitečné na zastavěných mapách plných překážek, kde nepřítel nemůže proklouznout bez povšimnutí kolem i "schovaného" tanku, protože se k němu prostě přiblíži ať chce či ne.

Maximální spotting - nikdy neodhalíte cíl na větší vzdálenost než je 445 metrů, herní program (engine) neprovádí na další vzdálenost žádné checky.

Výpočet vzdálenosti pro spotting:

Spotting není něco pevně stanoveného pro každý dotyčný tank, ale závisí na tom, co za cíl sledujete, jeho umístění a situaci. Jinými slovy, server počítá spotting pro váš tank a pro každý cíl ve vašem teoretickém dosahu. Pro každý cíl se počítá vzdálenost, na kterou ho uvidíte podle následující základní formule:

vzdálenost na kterou ho uvidíte=spotting
efektivní dohled = dohled po započtení veškerých koeficientů, eg. modifikovaný výcvikem posádky, skilly a vybavením

spotting = efektivní dohled - (efektivní dohled - 50) x camo factor

Pokud je váš spotting stejný nebo vyšší než vzdálenost od cíle a cíl je ve vašem zorném poli, tak cíl uvidíte. Jinak zůstane skryté, dokud "nehodíte" úspěšně další check na spotting, nebo dokud ho nespotne někdo jiný.

K výpočtu efektivního dohledu:

Efektivní dohled se počítá podobně jako jiné efektivní vlastnosti tanku (efektivní vlastnost = nominální vlastnost po započtení veškerých modifikátorů, např. skill posádky atd.) podle vzorce:

Efektivní dohled = ((nominální dohled/0,875)*(0,00375*efektivní výcvik velitele + 0,5))*procentuální bonus za vybavení, skilly a perky

Vezmeme li jako příklad Patton (dohled 480, 105procentní velitel, složená optika - bonus 10 procent)

ED = (480/0,875)*(0,00375*105+0,5))*1,1 = 539,3

Způsob, jak funguje spotting

Ke zjištění, zda vidíte cíl, který je ve vaší vzdálenosti, na kterou ho můžete vidět (spottingu), vytváří engine hry virtuální spojnici od vašich dvou pozorovacích míst tanku (viz dále) k šesti "visibility checkpoints" - což jsou body na nepřátelském tanku, u kterých se zkouší, zda jsou vidět nebo ne. Pokud tato spojnice narazí na pevnou překážku, jako je dům, tak se o ní zarazí a dál nepokračuje. O jiné tanky (přátelské, nepřátelské) se tato spojnice ovšem nezarazí, pro ní jsou "průhledné" (proto je možní vidět např. tank, který stojí dále, ale zároveň ne tank, který stojí před ním, když má lepší camo hodnoty).
Pokud se tato spojnice ne dotkne zmíněného checkpointu, nepřátelský tank neuvidíte. Pokud se ale alespoň jedna ze šesti spojnic toho checkpointu dotkne, tank se nasvítí a uvidíte ho.

Porty jsou názorně ukázány zde:

Posted Image


Porty ("průhledy") jsou jak vidíte dva - statický a dynamický: statický je zpravidla na nejvyšším místě tanku (kopule velitele), dynamický je umístěný vedle děla a jeho zorné pole se pohybuje zároveň s věží. Při visibility checks (tedy výpočtu bodu, ze kterého vycházejí výše zmíněné spojnice a kterým je vždy jeden z těchto portů) se obvykle oba porty střídají každé 2 sekundy (tedy tank se "dívá" 2 sekundy statickým a dvě sekundy dynamickým portem).

Výše zmíněných 6 checkpointů na tanku vypadá zhruba takto:

Posted Image

1. - vršek věže uprostřed (stejná lokalita, jako statický port)
2. - ukotvení děla (stejná lokalita jako dynamický port)
3. - prostředek předního trupu
4. - prostředek zadního trupu
5. - pravý bok věže
6. - levý bok věže

Checky viditelnosti - jejich frekvence

Tank, který dle spojnice máte vidět neuvidíte ale hned: spojnice nefungují jako konstantní čáry, ale jako "záblesky" v následujících frekvencích:

- ve vzdálenosti do 50m každých 0,1s
- ve vzdálenosti do 150m každých 0,5s
- ve vzdálenosti do 270m každou 1 sekundu
- ve vzdálenosti do 445m každé 2 sekundy

Pozn.: Overlord a jeden další dev zmínili, že tato frekvence se mění také v závislosti na mapě, ale nic bližšího není známo.

Kvůli těmto frekvencím je naprosto možné (na extrémní vzdálenost), že těsně po checku se vynoří tank z krytu, vystřelí a zas zajede a vy ho neuvidíte, i když by se normálně takhle odmaskoval. Toto také může způsobit, že velmi rychlé tanky uvidíte později,než byste je viděli staticky, protože v rychlosti 72 km/h mohou snadno překročit hranici 270m a resetovat tak check, nebo nad 270m překročí mezi checky 40m.

Jak dlouho zůstane tank nasvícený?

Po jednom úspěšném checku zůstane vozidlo nasvícené maximálně 5 sekund, ale může to být i déle (pakliže např. vozidlo odjede z efektivního spottingového dosahu) až o dalších 5 sekund, ale o kolik přesně se zdá být náhodné. Tuto dobu také ovlivní perk Designated target.

Kamufláž

Kamufláž je jedna z proměnných, používaných k výpočtu, zda a kdy uvidíte nepřítele. Čím vyšší kamufláž, tím později nepřítele uvidíte a vozidlo s efektivní kamufláží "1" by bylo teoreticky neviditelné, dokud by se automaticky neodhalilo na 50m.

Základní rovnice camo faktoru (to je ta proměnná, užitá pro v rovnici spotting) je:

Camo faktor = základní kamufláž vozidla * (0,00375 * skill kamufláž posádky + 0,5) * camo síť * camo při výstřelu + přírodní kamufláž

Základní kamufláž vozidla

Každé vozidlo ve hře má základní hodnotu kamufláže, stanovenou developery v rámci balance. Jsou dvě rozdílné hodnoty: při pohybu a při stání na místě. Obecně je tato kamufláž nižší, když vozidlo pohybuje jakkoliv (!) trupem než když stojí na místě, ale pro některá vozidla, včetně většiny lehkých tanků, jsou kamufláž při stání i  při pohybu totožné, což je pro ně velká výhoda při skautingu.
Hodnota této kamufláže pro každé vozidlo není veřejná, ale dá se vypočítat zpětně z formule pro výpočet spottingu. Asi nejnovější tabulka ohledně těchto výpočtů je zde.

Skill kamufláže posádky

Průměr posádky se skillem kamufláž. Jinými slovy: 4 členná posádka s 2x 100 procentním skillem camo = průměrný skill 50

Camo síť

Vybavení, dávající tanku 25 procentní bonus, násobí se tedy 1,25

Camo při výstřelu

Tato hodnota je také stanovena u každého tanku individuálně v rámci balance. Teoreticky může mít výstřel stejné zbraně u dvou rozdílných tanků dva různé demaskující faktory. Testováním se dospělo k názoru, že hodnota pro rovnici je cca 0,25

Přírodní kamufláž

Různé objekty na mapách přidávají různé bonusy k hodnotě kamufláže. Pevné objekty (domy, kameny) - jak bylo zmíněno - spojnice pro spotting neprostoupí, dávají tedy stoprocentní kamufláž. Ale i poloprůhledné objekty dávají bonus. Nicméně, při výstřelu z děla se bonus všech poloprůhledných objektů v okolí 15 metrů od tanku sníží na 30 procent jejich původní hodnoty (15m jsou právě ty keře, které vidíte jako průhledné).

Bylo zjištěno testy, že stromy a keře dodávají až 0,64 dodatečné kamufláže, podle typu. Testovány byly následující objekty:

Hustý keř v Arktickém regionu - 0,64
Keř na Malinovce - 0,62
Keřová borovice v Arktickém regionu - 0,62
Keř v Ensku - 0,62
Keř v El Hallufu - 0,62
Řídký keř v Arktickém regionu - 0,35
Hustá borovice v Malinovce - 0,64
Borovice v Ensku, s krátkým kmenem - 0,56
Totéž v Arktickém regionu - 0,53

Tyhle bonusy se, pokud se tank kryje za více objekty za sebou, sčítají, ale platí speciální pravidla při výstřelu, viz obrázek:

Posted Image

V příkladu na obrázku dává každý z keřů přírodní camo bonus X. Protože se bonusy sčítají, tank v bodě 1 má bonus 3*X.  Jakmile ale tank vypálí, bonusy v okruhu 15m se už NEsčítají, místo toho se jako přírodní bonus bere bonus jednoho keře v okolí s nejvyšším maskovacím koeficientem. Navíc se tento jediný koeficient sníží na 30 procent původní hodnoty, eg. 0,3*X. Nicméne bonusy z prostředí nad 15m se sčítají normálně, takže v našem případě bude rovnice vypadat takto: z původního 3*X se po výstřelu stane 0,3*X + X, tedy 1,3*X.

Následující objekty nepřidávají žádnou kamufláž: padlé stromy, tanky (i vraky), tráva, cokoliv ostatního (třeba padlá telegrafní sloup).

Důležité: Aby se mohl přírodní bonus uplatnit, je třeba mít keřem zakryté všechny checkpointy tanku (viz výše) ve směru, odkud se spotující nepřítel dívá, eg. od jeho portu.

Příklady rovnice

Řekněme, že náš tank má základní kamufláž vozidla 25 procent (resp. 0,25) při stání a 15 procent při pohybu. Camo při výstřelu je 0,25. Celá posádka (5) má 100procentní skill kamufláž a velitel má 100procentní výcvik. Tank má také vylepšenou ventilaci a kamuflážní síť. Tank také sedí za keřem a 3 sekundy se nehýbal.

Efektivní (po zprůměrování) kamuflážní skill posádky je (včetně ventilace a bonusu za velitele):

(100 + 5 + (100 + 5 + (100 + 5) * 0.1) * 4)) / 5 = 113.4

A nyní kamuflážní faktor, s použitím takto vypočteného skillu a rovnice pro kamufláž:

0.25 * (0.00375 * 113.4 + 0.5) * 1.25 + 0.64 = 0.929140625 (92.91%)

Ale, když se tank pohne:

0.15 * (0.00375 * 113.4 + 0.5) = 0.1387875 (13.88%)

V praxi, pakliže by někde stál spotter se spottingem 400m, bude to vypadat takto:

První příklad:  400 - (400 - 50) * 0.929140625 = 74.80m (uvidí vás na 74,8m, pokud stojíte)

Druhý příklad: 400 - (400 - 50) * 0.1387875 = 351.42m (uvidí vás na 351,4m pokud se pohnete)

Ostravak_CZ #2 Posted 26 September 2012 - 11:04 AM

  Lieutenant Сolonel

 • Player
 • 13431 battles
 • 3,261
 • Member since:
  02-17-2011
Výborně zpracované! Velký palec nahoru :Smile_great:  Hodně hráčům to pomůže.

Silentstalker #3 Posted 26 September 2012 - 11:06 AM

  Lieutenant General

 • Player
 • 16479 battles
 • 7,366
 • Member since:
  04-18-2011

View PostOstravak_CZ, on 26 September 2012 - 11:04 AM, said:

Výborně zpracované! Velký palec nahoru :Smile_great:  Hodně hráčům to pomůže.

Je to "jen" přeložené, ale i tak to byl opruz :)

Ostravak_CZ #4 Posted 26 September 2012 - 11:08 AM

  Lieutenant Сolonel

 • Player
 • 13431 battles
 • 3,261
 • Member since:
  02-17-2011
Podle osnovy mi to něco připomínalo :Smile_Default: , nic to ale na mém předchozím příspěvku nemění.

Fullesh_SvK #5 Posted 26 September 2012 - 11:28 AM

  Warrant Officer

 • Player
 • 24265 battles
 • 595
 • Member since:
  01-27-2011
Este by som sa chcel spytat, ze na aku max. vzdialenost vidim priatelsky aleob nepriatelsky tank a cim to je ovplyvnene.
Alebo ci sa oplati mat dohlad viac ako 445m ? Kedze som narazil na limit spotingu.

Priklad:
M48 - 420m + ventilacia + bia + reccon + eagle eye = 420 + 10% = 462m
M48 - 420m + optika = 420 + 10% = 462m
M48 - 420m + optika + venitlacia + biac + reccon + eagle eyer = 420 + 20% = 504m

Teoreticky, sa posledna moznost neoplati, kedze som presiahol limit spotingu (445m) a view range tanku (500m), takze mozem usetrit na nejakom skille v posadke. Alebo nie ?

Edited by Fullesh_SvK, 26 September 2012 - 11:46 AM.


HavranRyc #6 Posted 26 September 2012 - 11:40 AM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 22419 battles
 • 1,330
 • Member since:
  07-31-2012
Nerozumím tomuto:

- vzdálenost pro spotting (odhalení cíle) - maximální vzdálenost, na kterou můžete odhalit cíl, je 445m

a

Vezmeme li jako příklad Patton (dohled 480, 105procentní velitel, složená optika - bonus 10 procent)
ED = (480/0,875)*(0,00375*105+0,5))*1,1 = 539,3

Chápu to správně tak, že sice mám dohled 539 metrů, ale i kdyby byl jen 447 metrů ode mě jedoucí střílející Maus tak ho nespotnu?
To se mi nějak nezdá, kde přemýšlím špatně?

Silentstalker #7 Posted 26 September 2012 - 11:41 AM

  Lieutenant General

 • Player
 • 16479 battles
 • 7,366
 • Member since:
  04-18-2011

View PostHavranRyc, on 26 September 2012 - 11:40 AM, said:

Nerozumím tomuto:

- vzdálenost pro spotting (odhalení cíle) - maximální vzdálenost, na kterou můžete odhalit cíl, je 445m

a

Vezmeme li jako příklad Patton (dohled 480, 105procentní velitel, složená optika - bonus 10 procent)
ED = (480/0,875)*(0,00375*105+0,5))*1,1 = 539,3

Chápu to správně tak, že sice mám dohled 539 metrů, ale i kdyby byl jen 447 metrů ode mě jedoucí střílející Maus tak ho nespotnu?
To se mi nějak nezdá, kde přemýšlím špatně?

Chápeš to správně. Přestav si to jako to, že dohled máš sice nad 500m, ale ty pomyslné čáry co jdou z tvého tanku k checkpointům toho druhého jsou jen 445m dlouhé. Ovšem pokud ten Maus spotne někdo jiný a bude od tebe třeba 447m, tak ho uvidíš.

punish_them #8 Posted 26 September 2012 - 12:06 PM

  Warrant Officer

 • Player
 • 9572 battles
 • 550
 • Member since:
  04-17-2011
Takže pro scouta, jehož úkolem je spotnout nepřítele jako první, je tedy zbytečné mít dohled delší než 445m?

Fullesh_SvK #9 Posted 26 September 2012 - 12:08 PM

  Warrant Officer

 • Player
 • 24265 battles
 • 595
 • Member since:
  01-27-2011
To sa pytam aj ja, ci ma nejaky zmysel ist na hranicu 500m. Tym padom mozem omontovat optiku alebo nejake skilli zrusit.

Ostravak_CZ #10 Posted 26 September 2012 - 12:10 PM

  Lieutenant Сolonel

 • Player
 • 13431 battles
 • 3,261
 • Member since:
  02-17-2011
No má to smysl. Optikou primárně nespotuješ. Ale bude dobrá, když ti někdo jiný nasvítí soupeře.

Silentstalker #11 Posted 26 September 2012 - 12:10 PM

  Lieutenant General

 • Player
 • 16479 battles
 • 7,366
 • Member since:
  04-18-2011

View Postpunish_them, on 26 September 2012 - 12:06 PM, said:

Takže pro scouta, jehož úkolem je spotnout nepřítele jako první, je tedy zbytečné mít dohled delší než 445m?

Ne. Spotting neznamená dohled, podívej se na ty rovnice, dohled je jenom jejich číst - čím vyšší dohled, tím vyšší efektivní spotting (nezapomeň na překážky, keře atd). Rozhodně se vyplatí dohled maximalizovat.

HavranRyc #12 Posted 26 September 2012 - 12:28 PM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 22419 battles
 • 1,330
 • Member since:
  07-31-2012

View PostOstravak_CZ, on 26 September 2012 - 12:10 PM, said:

No má to smysl. Optikou primárně nespotuješ. Ale bude dobrá, když ti někdo jiný nasvítí soupeře.

Na co? Když ho někdo nasvítí, tak ho vidíš nezávisle na optice.
Naopak, k ničemu jinému optika není.

Ostravak_CZ #13 Posted 26 September 2012 - 12:40 PM

  Lieutenant Сolonel

 • Player
 • 13431 battles
 • 3,261
 • Member since:
  02-17-2011
Ale pokud je tank mimo tvůj dohled, tak ti optika přidá 25%, abys ho mohl vidět.

ClearEvil #14 Posted 26 September 2012 - 12:42 PM

  Field Marshal

 • Veteran
 • 15378 battles
 • 12,901
 • Member since:
  01-29-2012

View PostHavranRyc, on 26 September 2012 - 12:28 PM, said:

Když ho někdo nasvítí, tak ho vidíš nezávisle na optice.

Tak to asi oba hrajeme jinou hru. Pokud někdo naspotuje nepřítele za hranicí mého dohledu, tak ho nevidím, i kdyby stál uprostřed pole.

HavranRyc #15 Posted 26 September 2012 - 12:44 PM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 22419 battles
 • 1,330
 • Member since:
  07-31-2012
Takže jsem se pletl, díky za objasnění.

Edited by HavranRyc, 26 September 2012 - 12:45 PM.


Ostravak_CZ #16 Posted 26 September 2012 - 12:47 PM

  Lieutenant Сolonel

 • Player
 • 13431 battles
 • 3,261
 • Member since:
  02-17-2011
O průzoru se bavit nebudeme, ale opravdu optika pomáhá. Zkus si třeba Karélii až budeš v obraně, tak čekej až někdo naspotuje kopec. Pokud jsi u základny a nijak zvlášť nevyjedeš na kopec nevidíš. Po aktivaci bina je tomu neopak...

Schorai #17 Posted 26 September 2012 - 07:55 PM

  Second Lieutenant

 • Clan Diplomat
 • 21813 battles
 • 1,117
 • [ANV-V] ANV-V
 • Member since:
  01-17-2012
Stává se mi, že vidím na minimapě tank v nějaké rozumné vzdálenosti a vidím spojence na něj střílet, ale já ho nevidím. Pravidelně se mi to stává na Malinovce při obraně, kdy z obranné pozice na jedné cestě nejsou vidět tanky v lese na té druhé. A taky na El Halluf z jedné strany kaňonu na druhý. Nebo prostě někdo stojí vedle mne, vesele zásobuje enemáka olovem, ale já vidím tak trasírky. Je to způsobeno prostě tím, že sedím v napůl slepém tanku? A ještě k trasírkám: Neměly by taky podléhat nějakému spotnutí? Je trochu divné, když se arty loví navzájem jen podle letícího projektilu. To by už taky mohl být vidět odkudkoli kouř z výfuku, přijde mi to podobně ulítlé :D
Jo a samozřejmě veelké plus za práci s překladem :)

Edited by Schorai, 26 September 2012 - 07:56 PM.


Derp_Trollington #18 Posted 26 September 2012 - 08:27 PM

  Veteran

 • Veteran
 • 52679 battles
 • 7,331
 • [0WNED] 0WNED
 • Member since:
  02-23-2011
@Schorai:
Draw distance... Musíš si přijet blíž (tanky se ti vykreslují ve čtverci 1000×1000m, přičemž ty jsi uprostřed).

pppddd #19 Posted 27 September 2012 - 12:09 PM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 33430 battles
 • 1,419
 • [READ] READ
 • Member since:
  03-21-2011
I kdyby jsi to jen přeložil - dobrá práce. +1 Je spousta lidí, co by tomu v angličtině nerozumělo.

Wampx #20 Posted 03 October 2012 - 10:56 AM

  Lance-corporal

 • Player
 • 42134 battles
 • 71
 • Member since:
  08-20-2012

View PostSchorai, on 26 September 2012 - 07:55 PM, said:

Stává se mi, že vidím na minimapě tank v nějaké rozumné vzdálenosti a vidím spojence na něj střílet, ale já ho nevidím. Pravidelně se mi to stává na Malinovce při obraně, kdy z obranné pozice na jedné cestě nejsou vidět tanky v lese na té druhé. A taky na El Halluf z jedné strany kaňonu na druhý. Nebo prostě někdo stojí vedle mne, vesele zásobuje enemáka olovem, ale já vidím tak trasírky. Je to způsobeno prostě tím, že sedím v napůl slepém tanku? A ještě k trasírkám: Neměly by taky podléhat nějakému spotnutí? Je trochu divné, když se arty loví navzájem jen podle letícího projektilu. To by už taky mohl být vidět odkudkoli kouř z výfuku, přijde mi to podobně ulítlé :D
Jo a samozřejmě veelké plus za práci s překladem :)

to bude asi tim že nemáš ten nepřátelskej tank v dohledu a vidíš jeho pozici na minimapě jen díky dosahu vysílačky.

Edited by Wampx, 03 October 2012 - 10:56 AM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users