Jump to content


[KISSA] Suomen paras claani. Seeking palayers. Szukam graczy.

kissa CW paras suomi klaani suomalainen clan klan tank tankki

 • Please log in to reply
8 replies to this topic

Fwusha #1 Posted 06 February 2016 - 01:42 PM

  Private

 • Player
 • 5068 battles
 • 22
 • [KISSA] KISSA
 • Member since:
  11-24-2012

KISSA, Suomen paras claani etsii aktiivisesti uusia pelaajia Joukoonsa. Meillä ei ole teamspeakkia tai muita puheohjelmia, koska ne maksaa liikaa ja eivät ikinä toimi. KISSA on toiminut jo vuodesta 2014 asti vihollisten makupalana ja armottomana ankeuttajana. Olemme yksi parhaimpia, ellemme jopa paras suomalainen claani. KISSAn toimintaan on kuulunut jo pitkään erillaiset kilpailut ja huvit, mutta ei kuulu enää, koska ne maksaa liikaa ja eivät ikinä toimi. KISSAlla on vankka kokemus aktiivisesta ja hyvästä pelaamisesta, emme hyväksy elitistejä. Tavoitteisiimme kuuluu aktiivinen ja hyvä pelaaminen, sekä vihollisen nöyryyttäminen. Palatoonaa ja linnoja pelaamme joskus mutta emme claani sotia, koska ne maksaa liikaa ja eivät ikinä toimi. Olemme myös kansainvälisä, emme syrji toisia kansallisuuden takia. Eli radisteja ei suvaita! Tämän takia olemme monikultturellinen claani, vaikka se maksaakin usein liikaa ja ei ikinä toimi. KISSA kiittää ja kuittaa! Alhaalla vaatimuksemme.

 


 

Vaatimukset:

Tankkeja tallissa.

Taisteluita taisteltuna.

WN8 rajaa ei ole koska statsit on tyhmiä.

Huumorintajua.

Osaat puhua.

Kaikki ikä käy koska emme syrji ketään.


 

Jos kiinnostuit niin tervetuloa ja laita hakemus tai ota yhteyttä claanin jäseniin!!!


 

KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA! KISSA!


 

CAT, the best Finnish clan is actively looking for new players ranks. We do not have teamspeakki or other speech-based programs because they cost too much and would never work. CAT has been operating from 2014 until the enemy makupalana and merciless Dementors. We are one of the best, if we do not even the best Finnish claani. Cat's action has had for a long time, like a dictionary competitions and entertainment, but is no longer, because they cost too much and would never work. The cat has a solid experience in playing an active and good, we do not accept gold noopeja and other Unikum nopoja. Our objectives include active and good gaming, as well as the enemy's humiliation. Palatoonaa castles and sometimes we play but we claani wars, because they cost too much and would never work. We are also internationally, we do not discriminate against others because of their nationality. That is, a radio operator will not be tolerated! That is why we are multicultural claani, although it often pays too much and will never work. CAT would like to thank and acknowledge! Below demands.


Standard:
Tanks in the garage.
Battles fought.
WN8 limit is not because the stats are stupid.
A sense of humor.
You know how to talk.
All age is because we do not discriminate against anyone.


If you are interested so welcome and put in an application, or contact the members of the claanin !!!


 

CAT! CAT! CAT! CAT! CAT! CAT! CAT! CAT! CAT! CAT!


 

CAT, najlepszy fiński klan aktywnie poszukuje nowych graczy szeregach. Nie mamy Teamspeak lub innych programów opartych mowy, bo kosztują zbyt wiele i nigdy nie działa. CAT działa od roku 2014 aż do makupalana wroga i bezlitosnych dementorów. Jesteśmy jednym z najlepszych, jeśli nie nawet najlepszy fiński claani. Działanie kota była przez długi czas, jak słownik konkursach i rozrywki, ale już nie jest, bo kosztują zbyt wiele i nigdy nie działa. Kot ma solidne doświadczenie w graniu aktywna i dobrze, że nie przyjmujemy złoty noopeja i inne nopoja Unikum. Nasze cele obejmują aktywną i dobrych gier, a także upokorzenia wroga. zamków Palatynatu i czasami gramy ale claani wojen, bo kosztują zbyt wiele i nigdy nie działa. Jesteśmy również na arenie międzynarodowej, nie dyskryminować innych ze względu na ich narodowość. Oznacza to, że operator radiowy nie będą tolerowane! Dlatego jesteśmy wielokulturowym claani, choć często płaci za dużo i nigdy nie będzie działać. CAT pragnie podziękować i potwierdzić! Poniższe wymagania.


Standard:
Czołgi w garażu.
Walki walczył.
Limit WN8 nie dlatego, że statystyki są głupie.
Poczucie humoru.
Wiesz, jak rozmawiać.
Wszystko dlatego, że wiek nie dyskryminuje nikogo.


Jeśli jesteś zainteresowany bardzo mile widziany i umieścić we wniosku, lub skontaktować się z członków claanin !!!


 

KOT! KOT! KOT! KOT! KOT! KOT! KOT! KOT! KOT! KOT!


 


Edited by Fwusha, 06 February 2016 - 01:47 PM.


Itmo_KISSAinmaa #2 Posted 06 February 2016 - 02:39 PM

  Private

 • Player
 • 284 battles
 • 2
 • [KISSA] KISSA
 • Member since:
  02-15-2014
Eli siis meillä on ihan kivaa, kannattaa liittyä jos vaatimukset täyttyvät! :great:

Portzi_The_Cat #3 Posted 14 February 2016 - 07:58 PM

  Private

 • Player
 • 3855 battles
 • 32
 • [LEPO] LEPO
 • Member since:
  04-11-2014
meow

Kolmiolaakepaavo #4 Posted 20 February 2016 - 01:49 PM

  Private

 • Player
 • 760 battles
 • 7
 • [KISSA] KISSA
 • Member since:
  02-09-2015
Paras claani suomessa, ainaskin parempi kuin joku HUKKA!

Vaununalle #5 Posted 26 December 2016 - 08:07 PM

  Private

 • Player
 • 7877 battles
 • 24
 • [WTFIN] WTFIN
 • Member since:
  10-17-2016

Meinasin laittaa hakemuksen.

Sitten muistin etten osaa puhua.an0ther #6 Posted 27 December 2016 - 06:52 AM

  Lieutenant

 • Player
 • 33668 battles
 • 1,792
 • [WJDE] WJDE
 • Member since:
  06-15-2011

Liittyisin, mut ko se maksais liikaa, ja ei toimis.

 

Hyvä rekry thread kuitenkin 10/10 :) BumpFuulio #7 Posted 29 December 2016 - 12:18 AM

  Second Lieutenant

 • Player
 • 25404 battles
 • 1,387
 • [METAL] METAL
 • Member since:
  02-14-2012
Meinasin kommentoida, mutta koska se maksaa liikaa ja eikä ikinä toimi niin en kommentoinut.

LizzieTheLizard #8 Posted 29 December 2016 - 01:29 AM

  Lance-corporal

 • Player
 • 35504 battles
 • 78
 • [S4] S4
 • Member since:
  02-07-2012
KISSAsta saa hyvän muhvin?

Tony_EU #9 Posted 29 December 2016 - 08:33 AM

  Major

 • Player
 • 50 battles
 • 2,519
 • [RASHA] RASHA
 • Member since:
  04-27-2016
Semmonen...

Also tagged with kissa, CW, paras, suomi, klaani, suomalainen, clan, klan, tank, tankki

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users